Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tuulivoiman tukijärjestelmän muuttamista koskeva lakimuutosesitys lausunnolle

Arbets- och näringsministeriet 18.6.2015 9.00
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 18.6.2015 lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävien tuulivoimaloiden 2 500 megavolttiampeerin (MVA) kokonaiskapasiteettiin eikä järjestelmään hyväksytyissä tuulivoimaloissa tuotetusta sähköstä maksettavaan tuotantotukeen.

Esityksen tavoitteena on tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen nyt, kun tuulivoimaloille määritetty 2 500 MVA:n kokonaiskapasiteetti on käytännössä täyttynyt.

Esityksen mukaan tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään edellyttäisi jatkossa voimassa olevaa kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätöksiä ei enää tehtäisi sen jälkeen, kun syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen ja kiintiöpäätöksen saaneiden hankkeiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittäisi ensimmäisen kerran 2 500 MVA:n rajan.

Hanketta koskeva kiintiöpäätös olisi voimassa enintään marraskuuhun 2017, paitsi jos kyseessä on valtiontukea saanut merituulivoiman kokeiluhanke, jolloin kiintiöpäätös olisi voimassa marraskuuhun 2018 saakka. Kokonaiskiintiöstä ei enää vapautuisi kapasiteettia, vaikka jokin hanke ei toteutuisikaan määräajassa.

Esityksen myötä tuulivoimakapasiteetin kasvusta valtiolle aiheutuva menolisäys saadaan pysäytettyä vuonna 2018, jolloin valtio irrottautuu tuotantotukilain mukaisesta syöttötariffi­järjestelmästä tuulivoimalla tuotetun sähkön osalta. Vuodesta 2023 alkaen tuulivoimakapasi­teettia alkaa poistua syöttötariffijärjestelmästä ja tukitarve pienenee vastaavasti. Vuoden 2030 jälkeen ei tuotantotukea enää maksettaisi, koska sitä voi saada enintään 12 vuoden ajan.

Säästöjä syntyy, kun kaikki kiintiöpäätöksen saaneet tuulivoimalat eivät toteudu määräajassa. Säästöä tulee myös siitä, että tuulivoimaloiden nimellistehot (MVA-tehot) poikkeavat oletettua enemmän voimaloiden sähköntuotantotehosta (MW-tehoista), jolloin tuulivoiman tosiasiallinen sähköntuotanto jää selvästi alle alun perin lasketun kuuden terawattitunnin vuosituotannon. Maksettavan tuotantotuen määrä perustuu tosiasialliseen sähkötuotantoon.

Tuulivoimatuotannon tukijärjestelmän muutos ei vaaranna Suomelle EU:ssa vuodelle 2020 asetettua 38 prosentin uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamista.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viimeistään syysistuntokauden alkaessa. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vielä syksyllä 2015.

Hallitusohjelman mukaisen uuden tukijärjestelmän valmistelu alkaa syksyllä 2015. Uusiutuvan energian lisäämiseen kannustava tukijärjestelmä perustetaan teknologianeutraalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen.

Lausuntoaika päättyy 30.7.2015. Lausuntopyyntö on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

Tillbaka till toppen