Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Työolobarometri 2014: Palkansaajat kokevat työkykynsä kohentuneen

Arbets- och näringsministeriet 18.8.2015 12.13
Tiedote

Vuonna 2014 toteutetun työolobarometrin vastaajista enemmistö kertoo, että heidän työkykynsä on hyvä tai erittäin hyvä. Suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin työkyky oli erittäin hyvä noin puolella ja suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin noin 40 prosentilla vastaajista.

- Arviot työkyvystä suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin ovat viime vuosina olleet selvästi myönteisempiä kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa, toteaa erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen.

Kehitys on sama kaikenikäisillä mutta suurin harppaus on tapahtunut 45-54-vuotiailla. Myös työympäristön turvallisuuteen on vastausten mukaan onnistuttu vaikuttamaan myönteisesti.

Ikä ja sosioekonominen asema vaikuttavat

- Etenkin fyysisten haasteiden edessä työkyvyn kokemus muuttuu iän myötä. Myös sosioekonominen tausta vaikuttaa, sanoo Lyly-Yrjänäinen.

Alle 35-vuotiaista 50-60 prosentilla työkyky on erittäin hyvä. Kohtalaisen huonoksi työkykynsä kokevien määrä kasvaa 45 ikävuoden jälkeen. Jopa neljännes 55 vuotta täyttäneistä arvioi, että oma fyysinen työkyky on korkeintaan kohtalainen. Ylemmillä toimihenkilöillä fyysinen työkyky on reilun 15 vuoden aikana kohentunut.

Kiusaamista kohtaavat etenkin julkisella sektorilla työskentelevät

Suurin osa niistä, jotka arvioivat, että työpaikalla kiusataan, sanovat sitä esiintyvän joskus. Yleisintä on työtoverien harjoittama kiusaaminen - 37 prosenttia vastaajista arvioi, että omalla työpaikalla työtoverit kiusaavat joskus, kolmen prosentin mukaan jatkuvasti. Esimiesten taholta kiusaamista havaitsi joskus vajaa neljännes, kaksi prosenttia arvioi esimiesten kiusaavan jatkuvasti. Asiakkaiden taholta tulevaa kiusaamista oli havainnut noin kolmannes.

Julkisella sektorilla kiusaaminen on yleisempää kuin yksityisellä sektorilla. Kunnissa jopa puolet palkansaajista kertoi, että työtoverit kiusaavat. Myös asiakkaiden taholta kiusaaminen tai henkinen väkivalta koetaan yleiseksi harmiksi.

Vuonna 2014 viidennes on havainnut ja joka kymmenes itse kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään.

Tiedot käyvät ilmi vuoden 2014 työolobarometrin loppuraportista. Ennakkotietoja barometrista julkaistiin helmikuussa 2015.

Barometrin loppuraportti löytyy osoitteesta: www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM, p. 0295 047 109

Tillbaka till toppen