Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Työryhmä arvioi biopolttoaineiden edistämiseksi tarvittavia toimia

Arbets- och näringsministeriet
2.12.2015 9.24
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään 1.12.2015 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää biopolttoaineiden epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan ILUC-direktiivin edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön sekä arvioida biopolttoaineiden edistämiseksi tarvittavia toimia vuoden 2020 jälkeen.

Syyskuussa annettu direktiivi pyrkii hillitsemään liikenteen biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvia epäsuoria maankäytön muutoksia) ja niistä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä eli ns. ILUC-vaikutuksia. Sen taustalla on huoli siitä, että ravintokasvien tuotantoon käytetyillä viljelymailla siirryttäisiin biopolttoaineiden raaka-aineiden tuotantoon, jolloin ruoan tuotantoa varten raivataan uusia alueita metsistä ja kosteikoista. Tätä ilmiötä kutsutaan epäsuoraksi maankäytön muutokseksi. Sen vaikutukset maaperän ja kasvillisuuden hiilitaseeseen voivat heikentää tai jopa kumota ilmastohyödyt, joita biopolttoaineiden käytön lisäämisellä on tavoiteltu.

Direktiivi rajoittaa perinteisten, ruokaraaka-aineisiin perustuvien biopolttoaineiden määrän siten, että laskettaessa liikenteen 10 prosentin uusiutuvan energian osuusvaatimusta perinteisten biopolttoaineiden osuus voi olla enintään 7 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta.

Työryhmän työ tapahtuu kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä keskittyy  ILUC-direktiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin. Toisessa vaiheessa työryhmä syventyisi vuoden 2020 jälkeen tarvittaviin ohjauskeinoihin. Hallitusohjelman mukaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus nostetaan 40 prosenttiin 2020-luvun aikana.

Aikataulullisesti ensimmäisen vaiheen raportin tulee valmistua marraskuun 2016 loppuun mennessä. Toisen vaiheen osalta raportointi tapahtuu kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Päivi Janka ja varapuheenjohtajana yli-insinööri Jukka Saarinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sen jäseninä toimivat keskeisten ministeriöiden ja viranomaisten edustajat.  Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat alan toimijoiden edustajat.

Asettamispäätös:
www.tem.fi/files/44434/Iluc_tyoryhma_asettaminen.pdf

Lisätiedot:
hallitusneuvos Päivi Janka, TEM, puh. p. 029 506 4833
yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 506 4806
Tillbaka till toppen