Hoppa till innehåll

Päivityksiä lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta: työ- ja elinkeinoministeriöstä kansallinen yhteyspiste

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2020 11.00
Uutinen

Lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on tehty täydennyksiä, jotka perustuvat EU-asetukseen. Lisäksi lakiin on tehty muutoksia, jotka selkiyttävät lain soveltamista. Muutokset tulevat voimaan 11.10.2020.

Kansallisen lain lähtökohta on jatkossakin myönteinen suhtautuminen ulkomaisiin sijoituksiin. Viranomaisilla on kuitenkin mahdollisuus valvoa huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulkomaista omistusta tällaisissa yhtiöissä.

EU:n seuranta-asetus ulkomaisista suorista sijoituksista luo puitteet ulkomaisten sijoitusten seurannalle jäsenvaltioissa sekä mekanismin jäsenvaltioiden ja komission tiedonvaihdolle. Asetuksen soveltaminen alkaa unionin alueella 11.10.2020 eli samana päivänä, kun kansallisen lain muutokset tulevat voimaan.

Työ- ja elinkeinoministeriölle uusia tehtäviä

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii jatkossa kansallisena yhteyspisteenä EU:n jäsenvaltioiden ja unionin tason yhteistyössä, tiedonvaihdossa ja EU:n seuranta-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

Lakiin on myös lisätty uudet säännökset ehtojen asettamisesta työ- ja elinkeinoministeriön yritysoston vahvistamista koskevaan päätökseen, asian tutkimatta jättämisestä, lain kiertämisestä sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta viranomaiselle. Lisäksi turvallisuusalan yritysostoihin tulee jatkossa hakea etukäteen työ- ja elinkeinoministeriöltä vahvistus.

Lisätietoja:

kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, TEM, p. 050 338 4350
erityisasiantuntija Lasse Puroma, TEM, p. 050 352 9585

Tillbaka till toppen