Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Vaikeimmin työllistyvien työvoimapalveluiden siirtoa kunnille selvitetään

Arbets- och näringsministeriet 9.10.2015 11.49
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, onko tarpeen siirtää vastuu vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen järjestämisestä kunnille. Selvitys tehdään vuoden 2015 loppuun mennessä.

Selvitys sisältää ehdotuksen malleista, joilla siirto voitaisiin tehdä. Selvityksessä arvioidaan siirron taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä muutoksia viranomaistoimintaan ja lainsäädäntöön. Selvityksessä määritellään myös, mitä vaikeimmin työllistyvillä tarkoitetaan. Tällä hetkellä valtio vastaa kaikkien työttömien julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Selvityksen pohjalta päätetään vuoden 2016 alussa, ryhdytäänkö valmistelemaan muutoksia valtion ja kuntien työnjakoon. Samassa yhteydessä arvioidaan myös, käynnistetäänkö alueellinen kokeilu, jossa mahdollisen siirron vaikutukset voidaan arvioida tarkemmin.

Selvitystyötä varten on asetettu johtoryhmä ja valmisteluryhmä. Johtoryhmää vetää oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Johtoryhmässä on edustus työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja Suomen Kuntaliitosta. Ryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat Vantaan, Rovaniemen, Oulun ja Janakkalan kaupunginjohtajat. Johtoryhmä ohjaa selvitystä valmistelevan valmisteluryhmän työtä.

Valmisteluryhmää vetää hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Siinä on edustus sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä sekä Suomen Kuntaliitosta. Lisäksi valmisteluryhmän asiantuntijoina toimii kolme kaupunkien ja kolme työ- ja elinkeinotoimistojen edustajaa.

Selvitys liittyy hallituksen kärkihankkeeseen työvoimahallinnon uudistamisesta.

Asettamiskirje on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla tiedotteen liitteenä. Asettamiskirje sisältää johto- ja valmisteluryhmän tarkat kokoonpanot. 

Vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelut, johto- ja valmisteluryhmien asettamiskirje (pdf) (131.5 KB)

Lisätiedot:

oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, puh. 029 504 8150

hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, puh. 029 504 9011 (johtoryhmän sihteeri, valmisteluryhmän puheenjohtaja)

Tillbaka till toppen