Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2014 tilinpäätös vahvistettu

26.2.2015 13.22
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vuodelle 2014. Rahasto koostuu kolmesta osasta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto.

Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma 31.12.2014 oli noin 2,38 miljardia euroa (vuonna 2013 loppusumma oli vajaa 2,27 miljardia euroa). Rahaston tilinpäätöksen osoittama voitto, runsaat 25,5 miljoonaa euroa (vuonna 2013 voitto oli noin 19 miljoonaa euroa), lisätään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksiin siinä suhteessa kuin kunkin varoja on kalenterivuoden aikana ollut rahaston käytössä.

Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan Varautumisrahastoon kerätään varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon tulevista kustannuksista.

Ministeriön viimeisimmän laskelman mukaan rahastossa huhtikuun alussa olevat varat kattavat kaikkien Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten laitosten purkamiskustannukset.

Ydinvoimayhtiöiden tulee ydinenergialain nojalla täydentää rahasto-osuutensa maksamalla noin 91 miljoonaa euroa uusia ydinjätehuoltomaksuja maaliskuun lopussa. 

Varautumisrahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltomaksuista ja rahaston lainaus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Ydinjätehuoltomaksuja ovat velvollisia suorittamaan ne, joiden toiminnasta aiheutuu ydinjätteitä. Näitä ovat voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT, jonka käytössä on FiR-1 tutkimusreaktori. Näillä ns. jätehuoltovelvollisilla on halutessaan oikeus lainata takaisin vuosittain turvaavaa vakuutta vastaan 75 % siitä osuudesta, joka niillä kulloinkin rahastossa on (rahasto-osuus). Valtiolla on oikeus lainata loppuosa varoista. Rahasto sijoittaa turvaavia vakuuksia vastaan ne varat, jotka ovat jääneet käyttämättä edellä todetuilla tavoilla.

Ydinturvallisuustutkimusrahastoon ja Ydinjätetutkimusrahastoon kerätään vuosittain varoja käytettäväksi alan tutkimustoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2014 ydinturvallisuustutkimusta varten kerättiin 5,668 miljoonaa euroa ja ydinjätetutkimukseen noin 1,908 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

rahaston toimitusjohtaja Christina Snellman, puh. 029 506 0009

rahaston sihteeri Riitta Elo, puh. 029 506 3637

neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti, puh. 029 506 4836

Tillbaka till toppen