Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Valtioneuvostolta suostumus tietoliikennekaapelin rakentamiselle Suomesta Saksaan

Arbets- och näringsministeriet 27.8.2015 13.15
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 27.8.2015 suostumuksensa C-Lion 1 Oy:n merikaapeliyhteyden rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeelle. Sea Lion nimellä tunnettu hanke käsittää 1175 kilometriä pitkän vedenalaisen valokuitukaapelin rakentamisen Santahaminasta Saksan Markgrafenheideniin. Hanke vastaa runkoverkkoyhteyden tarpeeseen Itämeren pohjois- ja itäpuolisten alueiden ja Keski-Euroopan välillä.

Kaapeliyhteyden pituus Suomen aluevesillä on noin 28,5 kilometriä ja talousvyöhykkeellä noin 312 kilometriä. Merikaapeli kulkee Suomen, Tanskan ja Saksan talousvyöhykkeiden ja aluevesien kautta sekä Ruotsin talousvyöhykkeen kautta.

Hanke on Euroopan unionille ja Suomen digitaaliselle taloudelle strategisesti merkittävä pitkän aikavälin investointi. Tavoitteena on rakentaa kestävä, luotettava ja huippunopea merenalainen kaapeliyhteys Suomesta Manner-Eurooppaan sekä varmistaa toimiva ja kyberturvallisuuden kannalta parempi tietoliikenneyhteys länteen. Tämän toivotaan tukevan myös digitaalisen talouden kasvua.

Suomen talousvyöhykkeellä merikaapelin asennus kestää noin 20 päivää. Hanke vaikuttaa laivaliikenteeseen ja kalastukseen lähtökohtaisesti vain rakennustöiden aikana. Merikaapelin reitti on suunniteltu siten, että hankkeen ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

Valtioneuvoston päätös on voimassa 30 vuotta. Hankkeen toteuttajan on noudatettava muun muassa yleistä varovaisuusperiaatetta sekä vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja.

Merikaapelin rakennustöiden aloittaminen edellyttää vielä vesilain mukaista rakentamislupaa.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Johanna Ylitepsa, TEM, puh. 029 506 4207

Tillbaka till toppen