Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Vastuullisuuden painottaminen julkisissa hankinnoissa vaatii johdon sitoutumista

Arbets- och näringsministeriet 25.3.2015 9.00
Tiedote

Johdon sitoutuminen, työntekijöiden henkilökohtainen kiinnostus vastuullisuuskysymyksiin ja kansalaismielipide edesauttavat yhteiskuntavastuun huomioimista julkisissa hankinnoissa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys.

- Yhteiskuntavastuuta on tällä hallituskaudella edistetty monin toimin ja oppain. Nyt valmistunut käytännönläheinen selvitys auttaa hahmottamaan, kuinka vastuullisuus käytännössä voidaan hankinnoissa huomioida, työministeri Lauri Ihalainen kuvaa.

Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa otetaan huomioon hankintojen yhteiskunnalliset vaikutukset. Palvelun tai tavaran toimittajalle voidaan asettaa kriteerejä esimerkiksi työllisyysmahdollisuuksien, sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden tai esteettömyyden huomioon ottamiseksi. 

- Organisaatioiden menestys kulkee yhä useammin käsi kädessä vastuullisuuden kanssa. Vastuullisuus tulisi mieltää laaja-alaisesti. Etenkin vaikeassa työllisyystilanteessa toivoisin eri tahoilta vastuunkantoa erityisesti työllistämisen muodossa, ministeri Ihalainen vetoaa.

Hyvät esimerkit ja onnistumisen kokemukset edesauttavat sosiaalisten kriteerien hyödyntämistä hankinnoissa, selvityksessä todetaan. Hidastavia tekijöitä voivat olla hankintayksiköiden varovaisuus ja asenteet, osaamisen ja esimerkkien puute sekä koetut huolet esimerkiksi juridisista riskeistä. 

Julkaisu jatkaa TEMin sosiaalisesti vastuullisia hankintoja vahvistavaa työtä. Samalla selvitys on osa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kansallista toimeenpanosuunnitelmaa.

Selvitys sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.

Neljä tapaa soveltaa sosiaalisia kriteerejä julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot:

ylitarkastaja Linda Piirto, TEM, p. 029 504 7028

partner Mia Toivanen, Owal Group Oy, p. 040 566 7536

Tillbaka till toppen