Personer i behov av akut vida rebosättning (s.k. akuta fall)

Av Finlands flyktingkvot om 750 personer har 100 platser under de senaste åren reserverats för personer i behov av akut vidarebosättning, d.v.s. så kallade akuta fall. De är kvotflyktingar vars behov av vidarebosättning UNHCR klassificerat som brådskande på grund av behov av skydd eller hälsoskäl. För dem strävar man efter att snabbt ordna en kommunplats.

Eftersom de akuta fallen behöver brådskande vidarebosättning väljer de finländska myndigheterna dem till skillnad från övriga kvotflyktingar på basis av dokument från UNHCR utan personliga intervjuer. För övrigt är urvalskriterierna och processen för att anlända i Finland samma som för övriga kvotflyktingar.

Kommunerna delges bakgrundsinformation om personer eller familjer som fastställts som akuta fall, och på basis av dessa kan kommunen bedöma sin möjlighet att ta emot de akuta fallen och ordnandet av den service som behövs.

Läs mer (integration.fi).