Andra Sektorer

Färdplaner

Utöver de stora industrisektorerna utarbetar också flera andra sektorer en egen färdplan. Arbets- och näringsministeriet önskar att färdplanerna ska vara så jämförbara som möjligt. På grund av de skillnader som förekommer mellan olika sektorer är det dock möjligt att för dessa sektorers del pruta mer på kravet på jämförbarhet än när det gäller de stora industrisektorerna.

Åtminstone följande sektorer bereder färdplaner:

Även vissa andra sektorer överväger, eller har övervägt, att utarbeta färdplaner.

Ministeriernas färdplaner

Vid miljöministeriet pågår ett omfattande arbete för beräkning av byggnaders klimatavtryck och arbete med att utarbeta en färdplan i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta en sådan färdplan för fossilfria transporter som omnämns i regeringsprogrammet.

Kontaktpersonerna vid miljöministeriet och kommunikationsministeriet anges under kontaktinformationen på ingångssidan.