Seminarium om nordiskt perspektiv till bioenergi 7.10.2016

Seminariet var en del av Finland's ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Du kan läsa seminarieprogrammet och anförandena här.

Seminarium om skogsbiomassans utbud och användning i skogsindustrin, i produktion av avancerade biobränslen och i energiproduktion 23.3.2016

Seminariet var en del av Biomass Policies -projektet. Efter inledningsanföranden diskuterade man tillgång av finskt trä, påverkan av ökad träefterfrågan på trädpriser, och vart man skulle dirigera trä med beaktande av EU's energi och klimamål, Sipilä's regeringsprogram och nationalekonomisk konkurrenskraft. Du kan ladda presentationerna nere på den här sidan.

Seminarium om reformen av stödpolitiken för bioenergi 17.2.2016

Seminariet var en del av beredningen av energi- och klimatstrategin 2030 och en del av samrådet med arbetsgruppen som bereder stödsystemet för förnybar energi. På seminariet diskuterades och framfördes synpunkter på reformen av den finländska stödpolitiken för bioenergi. För EU-projektet lades det fram förslag om hur målen för år 2030 ska uppnås. Seminariet var en del av projektet Biomass Policies inom programmet Intelligent Energy. Seminariet ordnades av VTT på uppdrag av arbets- och näringsministeriet." Du kan läsa seminarieprogrammet och anförandena här.

Seminarium 2.2.2016 om alternativa sätt att genomföra EU:s riktlinjer för 2030 och konsekvenserna av dem för el- och värmemarknaden i Finland samt för uppnåendet av målen i regeringsprogrammet

Seminariet, som ordnades vid arbets- och näringsministeriet, hade samband med statsrådets pågående utredningsprojekt om alternativa sätt att genomföra riktlinjerna i EU:s 2030 klimat- och energipolitik och konsekvenserna av dem för Finlands konkurrenskraft. För genomförandet av projektet ansvarade Pöyry Management Consulting Oy.

Kommentarerna och anförandena tog ställning bl.a. till utsläppshandelns roll och elmarknadens framtidsutsikter, behovet av nationella styrmedel i stödjandet av förnybar energi samt betydelsen av olika energi- och klimatpolitiska mål med tanke på Finlands konkurrenskraft. Du kan läsa seminarieprogrammet och anförandena här.