Ankomst till landet och kommunen

I Finland beviljar man internationellt skydd på grund av flyktingstatus, alternativt eller humanitärt skydd. Personer som beviljas asyl eller som Finland tar emot som kvotflyktingar får flyktingstatus. Migrationsverket fastslår om en asylsökande är flykting eller om han eller hon beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt eller humanitärt skydd.

Läs mer om mottagande av flyktingar (integration.fi).

Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det på webbsidan integration.fi.