ANM Branschtjänst

Arbets- och näringsministeriets verksamhet inom branschtjänsten slopades i sin nuvarande form våren 2024. Beslutet beror på att resurserna minskar.

Uppgifter efter branschen behövs också i fortsättningen. Ministeriet har som mål att svara på detta informationsbehov genom att utveckla ett resurseffektivt sätt att producera och publicera både strategiskt viktig och aktuell sektorspecifik information som stärker informationsledningen och det kunskapsbaserade beslutsfattandet.

De senaste branschrapporterna om turism- och social- och hälsovårdssektorn utkom i april 2024.

Branschvisa publikationer:

Bransch- och temarapporter

Serien branschrapporter var en analytisk publikationsserie om utvecklingen och framtidsutsikterna för affärsverksamheten inom olika branscher. Temarapporterna gick för sin del djupare in på ett aktuellt tema som gäller branschen eller flera branscher.

Rapporterna finns tillgängliga på finska. Rapporterna innehåller sammandragssidor på svenska och engelska. Vissa specialrapporter finns också på engelska. På denna webbplats finns publikationer från och med 2015.

Utsikterna för branscherna

Utsikterna behandlade det allmänna läget och framtiden inom branscherna. Dessutom granskades faktorer och förändringstrender som påverkar utvecklingen inom olika branscher.

SMF-branschbarometrar

SMF-branschbarometern granskade särskilt SMF-företagens konjunkturförväntningar, tillväxt och förnyelse, internationalisering samt utvecklingsbehov och utvecklingshinder.
 

Ytterligare upplysningar:

Katri Lehtonen - katri.lehtonen(at)gov.fi