Ansökan om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol 

Utlysningen av stöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol har nu avslutats. Beskrivning av projekt som stöddes 2020 och 2021.

Regeringen reserverade sammanlagt 90 miljoner euro för stöd av investeringar som ersätter energiutvinning ur kol.

Från och med maj 2029 är det förbjudet att använda kol som bränsle vid el- eller värmeproduktion. Syftet med det investeringsstöd var är att främja ett frivilligt, snabbare avskaffande av energiutvinning ur kol före utgången av 2025.

Mer information:

specialsakkunnig Tuula Savola, ANM, tfn 029 504 7133
specialsakkunnig Kati Veijonen, ANM, tfn 029 504 7170