Ansökan om medborgarskap

En invandrare kan i allmänhet ansöka om medborgarskap efter att ha bott i Finland utan avbrott i fem år. För att beviljas medborgarskap ska sökanden uppfylla vissa villkor.

Läs mer om ansökan om medborgarskap på Migrationsverkets webbplats.