Ansökningsprocessen för kommunförsök

Ansökningsprocessen för kommunförsök med sysselsättning 2019

Ansökningsomgången för kommunförsöken med sysselsättning genomfördes 8.10–19.11.2019. Vid ansökningsomgången hösten 2019 ansökte 30 kommuner och kommungrupper med sammanlagt 123 kommuner om att få delta i kommunförsöken. Av ansökningarna valdes 20 ut för en fortsatt beredning enligt de bedömningskriterier som nämns i ansökningsbrevet. 

Läs mer om de kommuner i ansökningsomgången hösten 2019 som utvaldes för fortsatt beredning

Kompletterande ansökan för kommunförsök 2020

Den kompletterande ansökningsomgången för kommunförsöken med sysselsättning genomfördes 12.5–26.6.2020. Den kompletterande ansökningsomgången resulterade i 12 ansökningar som omfattade sammanlagt 38 nya kommuner. 10 av dessa ansökningar valdes ut för fortsatt beredning i den kompletterande ansökningsomgången.

Läs mer om ansökningsprocessen i den kompletterande ansökningsomgången 2020 och de kommuner som valdes ut för fortsatt beredning

Republikens president stadfäste den 30 december 2020 lagen som gäller kommunförsök med sysselsättning.

Lista över områdena för kommunförsök och kommunerna

Mer information: Hanna Liski-Wallentowitz, konsultativ tjänsteman, tfn. 029 504 7131, fö[email protected]