Anvisningar för kommuner i syfte att stödja ensamföretagare

På denna sida finns en ansökningsblankett och anvisningar till kommunerna som är avsedda för att stödja ensamföretagare i ett coronavirusläge. Materialet är avsett att användas av kommunerna.

När stödet upphör

I Webropol-enkäten uppstod det tidigare tekniska problem, som har nu lösts. Skalan 0-10 hade använts i många frågor, och i några fall hade den vänt sig bak fram. Kommuner behöver inte omsända sina svar på Webropol..

Under stödperioden

Lagstiftning

Rådgivning till kommunerna

Frågor och svar om stödet

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har tillsammans beskrivit närmare syftet med förordningen och preciserat anvisningen. På denna webbplats har samlats särskilt frågor som bidrar till att säkerställa en jämlik behandling av företagarna. Eftersom det inte är möjligt att kommentera enskilda situationer under frågor och svar, ska den sökande av stödet för ensamföretagare vid tilläggsfrågor kontakta kommunen.

Kommunernas frågor om statsunderstöd och hur man ordnar ansökningen för ensamföretagare

När stödet upphör

När stödet inleds och under stödperioden

Frågor om kriterier och ansökan

Vad handlar det om, och vem kan söka?

Överlappning av stödet med andra stöd

Vilka branscher beviljas stöd?

Hur ansöker jag om stöd?