Anvisningar för kommuner för ansökan om statsunderstöd i syfte att stödja ensamföretagare och ordna ansökan

På denna sida finns en ansökningsblankett och anvisningar till kommunerna som är avsedda för att stödja ensamföretagare i ett coronavirusläge. Materialet är avsett att användas av kommunerna.

Rådgivning till kommunerna

Frågor och svar om stödet

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har tillsammans beskrivit närmare syftet med förordningen och preciserat anvisningen. På denna webbplats har samlats särskilt frågor som bidrar till att säkerställa en jämlik behandling av företagarna. Eftersom det inte är möjligt att kommentera enskilda situationer under frågor och svar, ska den sökande av stödet för ensamföretagare vid tilläggsfrågor kontakta kommunen.

Frågor och svar om hur man ansöker om statsunderstöd och hur man ordnar ansökningen för ensamföretagare

Frågor om kriterier och ansökan

Vad handlar det om, och vem kan söka?

Överlappning av stödet med andra stöd

Vilka branscher beviljas stöd?

Hur ansöker jag om stöd?