Kompetenscenter påskyndar invandares väg till utbildning och arbete

Arbets- och näringsministerietUndervisnings- och kulturministeriet 20.12.2018 10.09 | Publicerad på svenska 7.1.2019 kl. 11.39
Pressmeddelande
Kuva: Juho Paavola

Arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fem miljoner euro till fem kommuner för kompetenscenterverksamhet för invandrare.

Genom understödet kan man stöda kompetenscenterverksamhet som redan är igång och utvidgas eller för att starta en ny motsvarande verksamhet. Verksamhetsmodellen för kompetenscenter för invandrare kombinerar utbildnings-, sysselsättnings- och rehabiliteringstjänster för vuxna invandrare.

Syftet med understödet är att påskynda invandrares väg till utbildning och sysselsättning samt att åtgärda problemen med tillgången till kompetent arbetskraft.

Finansiering beviljades enligt följande:

  • Helsingfros 1 420 000 euro
  • Tammerfors 830 000 euro
  • Åbo 930 000 euro
  • Vanda 970 000 euro
  • Esbo 850 000 euro

Understöden kunde sökas av kommuner där det bor minst 15 000 invånare som har ett annat språk än finska eller svenska som modersmål.

Regeringen fattade i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 beslut om ett engångstillägg på 5 miljoner euro inom undervisnings- och kulturministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för utvecklandet av kompetenscenterverksamhet för invandrare  i syfte att förbättra förutsättningarna för invandrares kompetens och sysselsättning.

Upplysningar:
Specialsakkunnig Varpu Taarna, ANM, tfn 046 922 6247
Planeringschef Kirsi Heinivirta, UKM, tfn 02953 30136