Immateriellt värdeskapande lika viktigt för ekonomin som materiellt värdeskapande

Arbets- och näringsministeriet 30.11.2015 12.30
Pressmeddelande
Välfärd baserar sig på nationens förmåga att skapa värde. På de globala arenorna behöver värdeskapandets spelbok ständig uppdatering. En mojäng och en finländsk tjänst med ett väl uppbyggt varumärke som är efterfrågad på exportmarknaden är båda lika välkomna välfärdsskapare. Politiken har orsak att erkänna att det immateriella värdet är lika viktigt för ekonomin som det materiella värdet.

Immateriellt värdeskapande, identifiering av det och förädling av näringspolitiken så att den stöder det immateriella värdeskapandet är kanske den av Finlands framgångsmöjligheter som allra mest är i behov av att utvecklas. Dess släkting digital affärsverksamhet uppmärksammas allt mer, men även den bygger fortfarande till stor del på den industriella tillverkningens tankevärld.

Dessa tankar ges det uttryck för i ANM:s publikation "Aineeton arvo - talouden uusi menestystekijä" (Immateriellt värde - ekonomins nya framgångsfaktor), som publicerades vid det nationella RYSÄ-evenemanget för experter inom kreativa näringar den 30 november 2015 i Helsingfors. Det ordnades för elfte gången, denna gång i samband med Creative Future Nordic Summit.

I publikationens förord konstaterar näringsminister Olli Rehn att publikationen är ett välkommet tillägg i diskussionen om hur man finner nya källor till välfärd. Publikationen ger också ett nytt perspektiv på närings- och innovationspolitiken.

Enligt Rehn behöver Finland en ny rutt enligt vilken företagen snabbt kan höja sitt mervärde på den globala marknaden. När målet är tillväxtsprång som fördubblar exporten är just tjänster som skapar värde för kunden den största möjligheten för både tillverkningsindustrin och serviceföretagen.

- Privata tjänster utgör hälften av samhällsekonomin, och det är livsviktigt att utveckla deras produktivitet. Genom främjande av immateriellt värdeskapande utvecklas produktiviteten i rätt riktning, genom utvidgning av verksamheten, sysselsättning och fortgående innovationsskapande. Jag hoppas att denna publikation breddar diskussionen för en framgångsrik hantering av nya utmaningar inom immateriellt värdeskapande i Finland. Vi har endast råd att höra till föregångarna på den fronten, skriver Rehn.

Publikationen presenterades av Pekka Lindroos från arbets- och näringsministeriet och kommenterades av Veli-Matti Mattila, som är VD för Elisa Abp och ordförande för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA.

- Finlands "digitala potential" och förutsättningar för immateriellt värdeskapande har varit bra, men vi är för långsamma när det gäller att förnya oss. Näringspolitiken bör se till att det är vettigt för företagen att utveckla såväl det materiella som det immateriella värdeskapandet. Exempelvis beskattningsreglerna och finansmarknadens funktion är behöver moderniseras för att det i Finland ska vara möjligt att investera i immateriellt värdeskapande från samma utgångspunkt som konkurrentländerna, konstaterade ordförande Veli-Matti Mattila.

- I stället för massiva, offentligt finansierade utvecklingsprojekt fås bättre resultat genom innovationsfrämjande upphandling, smidiga försök och tryggande av konkurrensförutsättningarna. Digitaliseringen ändrar på all affärsverksamhet, och kunderna utser vinnarna genom sitt köpbeteende. I den digitala ekonomin kommer utmanarna - olika branschers "uber" - från utlandet. Utöver kostnadskonkurrenskraften måste man säkerställa de traditionella företagens verksamhetsförutsättningar och lätta på deras kostnads- och regleringsbörda, sammanfattade Mattila nuläget.

Under seminariet RYSÄ goes Creative Future Nordic Summit talade också Kyrö Distillery Companys varumärkesansvariga Mikko Koskinen, som berättade om hur det österbottniska företaget har byggt upp ett framgångsrikt varumärke och hur en av dess ginsorter, som lanserades 2015, valdes till världens bästa i våras.

En inblick i youtubandets anatomi gav Töttöröö Networks VD Joona Haatainen och Erik Savolainen alias Lakko, som valts till Finlands bästa youtubare. Töttöröö företräder nästan 20 inhemska youtubare, som har blivit en av de viktigaste marknadsföringskanalerna för många företag.

Publikationen Aineeton arvo - talouden uusi menestystekijä finns på nätet på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare information:

Pekka Lindroos, handelsråd, ANM, tfn 029 506 3597

Petra Tarjanne, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3691