Regionala innovationer och försök inleddes

Arbets- och näringsministeriet 23.11.2015 11.00
Pressmeddelande
Regeringens spetsprojekt sysselsättning och konkurrenskraft har kommit i gång i landskapen, städerna och tillväxtzonerna i Finland. Näringsminister Olli Rehn, som leder spetsprojektet, öppnade ansökan för regionala innovationer och försök på aktualitetsdagarna för regionutveckling i S:t Michel den 23 november 2015.  

- Den i dag öppnade tävlingen för att sätta fart på regionala innovationer och försök har stor betydelse med tanke på regionutvecklingen och förnyelsen av näringsstrukturen. Vi främjar hela Finlands konkurrenskraft och tillväxt genom att dra nytta av de egna styrkorna i landets olika regioner, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Sammanlagt 30 miljoner euro för innovationer och försök

Inledandet av regionala innovationer och försök (AIKO) inbegriper åtgärder inom förutsedd strukturomvandling i landskapen, tillväxtavtal mellan staten och städer samt uppbyggande av tillväxtzoner av riksomfattande betydelse. Till åtgärderna riktas sammanlagt 30 miljoner euro åren 2016-2019.

Den förutsedda hanteringen av strukturomvandling innebär ett handlingssätt där näringarna aktivt genomgår förnyelse. Regionerna uppmuntras till sådan specialisering och sådana försök som baserar sig på regionens egna styrkor. En viktig roll har förnyelsen inom näringarna och företagsverksamheten, tillväxten och internationaliseringen samt sådana försök som främjar sysselsättningen och företagsverksamheten.

Tillväxtavtalen har som mål att stärka tillväxten och konkurrenskraften i näringslivet genom att man koncentrerar sig på några strategiska utvecklingsspetsar. Städernas förslag ska vara inlämnade före utgången av januari 2016. Förslagen utvärderas och i början av 2016 ingås tillväxtavtal med de städer som valts ut. Med huvudstadsregionen ingås ett tillväxtavtal som en del av metropolpolitiken.

Utvecklingen av tillväxtzoner är ett nytt verktyg för regionutveckling. Syftet med tillväxtzonerna, som är av riksomfattande betydelse, är att öka affärsverksamheten, få arbetskraften i rörelse och smidiggöra möjligheterna att arbeta över kommungränserna. Tillväxtzonerna utmanas till en tävling där det väljs ut 1-2 sådana zoner med vilka staten ingår ett strategiskt avtal om zonutveckling.

- Med tanke på förnyelsen av regionerna har reformen för självstyrelseområden, som är under beredning, stor betydelse. Ur näringspolitiskt perspektiv är utgångspunkten för reformen att utveckla varje regions egna styrkor och handlingskraft att möta strukturomvandlingar. Staten är även framöver en partner för regionerna och uppmuntrar regionala aktörer till samarbete för att främja tillväxten och konkurrenskraften i Finland, konstaterar näringsminister Rehn.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Olli Alho, ANM, tfn 029 506 4914
konsultative tjänstemannen Johanna Osenius, ANM, tfn 029 506 4937
näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 050 340 2250