Delegation för förnyelse i regionerna tillsatt

Arbets- och näringsministeriet 17.12.2015 15.26
Pressmeddelande
Statsrådet tillsatte den 17 december 2015 en delegation för förnyelse i regionerna. Dess mandatperiod inleds den 1 januari 2016 och sträcker sig till utgången av den nuvarande regeringsperioden. Delegationens uppgift är att övergripande utveckla regionerna och samordna förvaltningsområdenas åtgärder. Delegationen finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Ordförande för delegationen är näringsminister Olli Rehn och vice ordförande är ANM:s överdirektör Taina Susiluoto. Utöver representanter för centrala ministerier ingår i delegationen representanter för landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, Finlands kommunförbund, stora städer samt från organisationsfältet representanter för FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Akava, Företagarna i Finland, MTK, EK och Centralhandelskammaren.

Delegationen för förnyelse i regionerna har till uppgift att dra upp riktlinjerna för strategiska helheter som gäller regionutvecklingen samt regeringsperiodens regionutvecklingsbeslut, samordna de olika förvaltningsområdenas åtgärder samt följa upp hur regionerna utvecklas och vilka effekter olika åtgärder har. Arbetet har ett nära samband till andra samarbetsorgan som främjar regionutvecklingen.

Tidigare har det funnits en delegation för regional- och strukturpolitik i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Beslut om tillsättande av delegationen (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Johanna Osenius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4937
Mari Anttikoski, utvecklingsdirektör, ANM, tfn 029 506 4916