Yrkesbarometern: Brist på läkare, överutbud på sekreterare

Arbets- och näringsministeriet 6.4.2016 9.00
Pressmeddelande

Inom social- och hälsovårdsbranschen är det fortfrarande brist på t.ex. läkare och vårdare. Även byggnadsbranschen behöver mera arbetskraft. Däremot råder det överutbud på sekreterare, grafiska designer och skräddare. De uppgifterna framgår av den yrkesbarometer som arbets- och näringsministeriet publicerade den 6 april 2016.

Uppgifterna baserar sig på en bedömning som omfattar över 200 yrken och som arbets- och näringsbyråerna gjorde i mars-april. Cirka en tredjedel av de yrken som ingick i bedömningen, dvs. 70 yrken, bedömdes vara yrken med överutbud på arbetskraft. Inom de yrkena är antalet arbetssökande med andra ord för stort i förhållande till efterfrågan. Inom 14 yrken är det enligt bedömningen brist på arbetskraft.

Ökad brist på arbetskraft inom byggnadsbranschen

En stor del av de yrken där det råder brist på arbetskraft finns fortfarande i social- och hälsovårdsbranschen. Störst är bristen på läkare.  Det har också skett förändringar i efterfrågan, I många regioner är det redan brist på arbetsledare inom byggverksamhet, trots att det så sent som i höstas bedömdes att sysselsättningsläget för dem var svagt. In på listan har även kommit andra yrken inom byggnadsbranschen, nämligen betongarbetare och armerare.

Andra efterfrågade yrken är t.ex. försäljare inom telefonförsäljning och vid kontaktcenter, audiologer och logopeder samt speciallärare. Utifrån bedömningarna ser det ut som att bristen på arbetskraft håller på att lätta något i fråga om bl.a. barnträdgårdslärare och hemvårdare.

Överutbud på möbelsnickare och specialister inom marknadsföring

Utöver sekretarare, grafiska designer och skräddare är överutbudet störst när det gäller möbelsnickare och specialister inom reklam och marknadsföring.

Arbetsmarknadsläget för brevbärare och postsorterare har under den senaste tiden försämrats. En liten förändring till det bättre kan dock skönjas bland annat när det gäller skolgångsbiträden och banktjänstemän.   

Yrkesbarometern sammanställs två gånger om året. Uppgifter från yrkesbarometern publiceras nästa gång i september. Alla uppgifter från yrkesbarometern finns på adressen www.ammattibarometri.fi

Ytterligare information: Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8450