Dela med dig av din idé och hjälp invandrare att integreras

Arbets- och näringsministeriet 6.10.2015 10.00
Pressmeddelande

Hur kan din organisation stödja integrationen av invandrare? Kan den t.ex. anställa invandrare eller erbjuda utbildning eller hobbyverksamhet? Arbets- och näringsministeriet har inlett en samarbetskampanj för att främja integrationen av invandrare.

Man kan lämna ett löfte eller ett konkret nytt initiativ på adressen integration.fi/samarbetskampanj senast den 16 november 2015. Exempelvis organisationer, företag, kommuner, myndigheter, religiösa samfund och läroanstalter kan lämna ett löfte och ett initiativ, ensam eller tillsammans med andra organisationer.

Ett löfte fungerar som ett exempel och en utmaning för andra. Ett initiativ är en konkret idé om någon ny slags integrationsfrämjande verksamhet, som helst ska genomföras i samarbete mellan olika aktörer. Genom ett löfte och ett initiativ kan man t.ex. stödja nyanlända invandrare att integreras i Finland, underlätta för invandrare att komma in i arbetslivet eller främja en positiv atmosfär. Invandrare behöver rådgivning t.ex. i vardagliga ärenden eller information om hur och var det lönar sig att söka jobb.

Genom en snabb integration av invandrare säkerställs det att de blir en del av det finländska samhället. Myndigheterna erbjuder invandrarna utbildning och stöder sysselsättningen av dem, men det civila samhällets roll är oersättlig i vardagliga ärenden, och företagen har en nyckelroll i fråga om sysselsättningen.

Idéer kan bli en del av det integrationsfrämjande arbetet

Löftena och initiativen samlas in och sammanställs i arbets- och näringsministeriets samarbetsprogram för integrationsfrämjande. I programmet förs olika aktörers syn på främjande av integration samman. Programmet färdigställs före utgången av 2015.

Löftena och initiativen bedöms, och de som väljs tas med i samarbetsprogrammet för integrationsfrämjande och görs till en del av integrationspraxis. De bästa belönas dessutom med pris. Idéerna publiceras på webbplatsen integration.fi, om idégivaren har gett sitt tillstånd till det. De som ger löften kan även lyfta fram publicerade löften i sociala medier under hashtaggen #kotolupaus.

Kampanjen söker idéer för integration av alla slags invandrare. För närvarande är i synnerhet flyktingarnas situation aktuell, eftersom den största flyktingkrisen efter andra världskriget just nu pågår i världen, vilket också märks i Finland.

Enligt nuvarande prognos kommer det att komma cirka 50 000 asylsökande till Finland i år. Antalet människor som behöver integreras kommer att öka betydligt inom den närmaste framtiden, och därför är samarbete för att främja integration viktigare än någonsin i denna situation.

Ytterligare information:

Meri-Sisko Eskola, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8256

Tarja Rantala, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7101