Solelens och vindkraftens andelar ökar i produktionen av förnybar energi

Arbets- och näringsministeriet 25.11.2015 9.10
Pressmeddelande
ANMs och NTM-centralernas meddelande

Branschtjänsten vid arbets- och näringsministeriet publicerade en branschrapport om förnybar energi. I rapporten uppskattas det att sol- och vindkraftens andel ökar, men att träbaserade energikällor fortfarande är den viktigaste källan till förnybar energi. Enligt EU-beräkningen var andelen förnybar energi högst 37 procent av slutförbrukningen år 2014.

Enligt rapporten, som sammanställts av branschchef Markku Alm, minskade användningen av skogsflis i fjol för andra gången under en granskningsperiod som omfattar 2000-talet. Orsakerna var den allmänt svaga utvecklingen i ekonomin såväl som det varma vädret under uppvärmningsperioden, vilket minskade behovet av uppvärmning. Förra gången minskade användningen av skogsfils år 2007.

Träbaserade bränslen är fortfarande den viktigaste energikällan i Finland. Sammanlagt 92 terawattimmar träbaserade bränslen användes år 2014, vilket utgjorde 24,9 procent av den totala energiförbrukningen. De träbaserade bränslenas andel av produktionen av förnybar energi var 78 procent.

Den totala produktionsvolymen för vindel var 1,112 terawattimmar i fjol. Det fanns 260 vindkraftverk, och deras nominella effekt var sammanlagt 627 megawatt. År 2014 byggdes 62 nya vindkraftverk, vars nominella effekt uppgick till 193 megawatt.

Investeringarna i solel kom i gång på riktigt under 2014. Finansieringen av solel uppgick sammanlagt till en nominell effekt motsvarande 10 megawatt. En del av investeringarna har gjorts under det innevarande året. I Salo inleddes i år produktion av inhemska solpaneler. De har ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med paneler som producerats i Asien.

- Återbetalningstiderna för investeringar är i praktiken 15 år i nuläget, påpekar branschchef Markku Alm.

Den totala användningen av förnybar energi kommer att öka avsevärt fram till år 2020. Den största delen av ökningen fås traditionellt från träbiomassor. Priskonkurrenskraften för förnybar energi förbättras i och med att tekniken utvecklas och den på utsläppseffekter baserade beskattningen skärps.

- De närmaste åren kommer att vara en tid med betydande tillväxt, bara man tar vara på möjligheterna och modigt arbetar för hela branschens bästa, berättar Alm i rapporten.

Rapporten finns fr.o.m. den 25 november tillgänglig på webben på adressen www.temtoimialapalvelu.fi

Ytterligare upplysningar:
branschchef Markku Alm, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 086 4945
utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459