Digitalt inriktade små och medelstora företag är ofta tillväxtorienterade

Arbets- och näringsministeriet 2.3.2015 11.00
Pressmeddelande

Konjunkturbilden för digitalt inriktade företag är klart ljusare än för övriga SMF-sektorn. Av dessa företag förväntar sig cirka 37 procent att konjunkturerna förbättras under de följande fem åren, medan bara ungefär en femtedel av övriga små och medelstora företag (SMF-företag) förväntar sig en positiv utveckling.

Digitalt inriktade företag är också mycket mer tillväxtorienterade. Av dessa företag är ungefär en fjärdedel tillväxtorienterade, medan sju procent av alla SMF-företag meddelade att de är mycket tillväxtorienterade.

Dessa uppgifter framgår av översikten över digitalt inriktade SMF-företag, som arbets- och näringsministeriet publicerat. Översikten baserar sig på de frågor som ställts i samband med SMF-företagsbarometern för våren 2015. Uppgifter samlades in från 4400 företag under december 2014 och januari 2015.

Som digitalt inriktade företag definieras sådana företag som använder flera olika digitala verktyg, såsom sociala medier, molntjänster, big data, köp och försäljning på webben och digitala distributionskanaler. Dessa företag är också i typiska fall yngre än andra SMF-företag. Av dem har nästan 60 procent grundats under innevarande millennium.

Ungefär en tredjedel av de digitalt inriktade företagen har ökat innovationsverksamheten eller utvecklingen av produktionen och produkterna under fjolåret, och nästan hälften tänkte göra det nästa år. Digitalt inriktade företag har två gånger oftare än andra SMF-företag lanserat nya produkter eller tjänster på marknaden och har också infört ny teknik.

Av alla SMF-företag meddelade 12 procent att de bedriver direkt export till utlandet, medan ungefär en fjärdedel av de digitalt inriktade företagen bedrev export. Digitalt inriktade företag anlitar offentliga internationaliseringstjänster oftare än andra företag. De digitalt inriktade företagen tänker utnyttja sådana tjänster två gånger oftare än SMF-företagen i genomsnitt även nästa år.

Cirka 30 procent av de digitalt inriktade företagen tänker ta utomstående finansiering under de följande 12 månaderna. Detta är klart vanligare än i SMF-företag i genomsnitt, av vilka ungefär en femtedel tänker göra på det sättet. I de digitala företagens finansieringsplaner betonas utöver utvecklingsverksamhet också internationalisering. Nästan 30 procent tänkte ansöka om finansiering för sin internationaliseringsverksamhet under nästa år.  

Arbets- och näringsministeriets separata rapport om konjunkturbilden 2015 för digitalt inriktade företag finns tillgänglig på webben på adressen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Ytterligare upplysningar:

ekonom Samuli Rikama, ANM, tfn 029 506 0150

utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)