Näringsminister Rehn: Ollila det bästa valet som utredningsman i en för Finland viktig fråga

Arbets- och näringsministeriet 25.1.2016 13.43
Pressmeddelande
Nordiska ministerrådet har uppdragit åt Jorma Ollila att göra en strategisk utredning av energisamarbetet i Norden. Målet för utredningen är att ta reda på hur det nordiska samarbetet på energiområdet kan planeras på ett så effektivt sätt som möjligt i ett 5-10 års perspektiv.

 ? Jorma Ollila är ett tungt namn inom det internationella näringslivet. Han var verksam som koncernchef och styrelseordförande för Nokia på 1990- och 2000-talen när företaget var en av världens ledande mobiltelefontillverkare. Han var vidare styrelseordförande för Shell åren 2006-2015. För närvarande är Ollila bl.a. styrelseordförande för Outokumpu.

 ? Inom de närmaste åren kommer den nordiska energipolitiken att möta nya möjligheter och utmaningar, bl.a. i fråga om den energiunion som EU planerar. Därför är det väldigt viktigt att det strategiska utredningsarbetet utförs just nu, konstaterar näringsminister Olli Rehn, som i år är ordförande för det nordiska energiministerrådet på grund av att Finland är Nordiska rådets ordförandeland.

Den strategiska analysen av energisamarbetet är ett led i arbetet för reformering av Nordiska ministerrådet. Reformen syftar bl.a. till effektivisering av arbetet i ministerrådet.

Nordiska ministerrådets meddelande om utnämningen: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/jorma-ollila-ska-staerka-det-nordiska-energisamarbetet

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490