Näringsminister Rehns Team Finland-resa fortsätter till Japan den 17 maj

Arbets- och näringsministeriet 17.5.2016 9.37
Pressmeddelande
Näringsminister Olli Rehns Team Finland-resa, som inleddes i Sydkorea den 16 maj, fortsätter till Japan (17-20.5). I Tokyo åtföljs ministern av en företagsdelegation som består av företrädare för 31 företag inom branscherna arktiskt kunnande, IKT samt lifestyle och mode.

Onsdagen den 17 maj träffar minister Rehn Japans centralbankschef Haruhiko Kuroda och ordföranden för Japans utrikeshandelsorganisation (JETRO) Hirouki Ishige. Vid mötet diskuteras utvecklingen av handel och investeringar mellan länderna, små och medelstora företags internationalisering samt Finlands och Japans möjligheter till strategiskt partnerskap och samarbete på tredje länders marknader.

Efter mötet öppnar minister Rehn företagsseminariet Finland, the Hub for digital & Connected World. Där presenteras finländskt kunnande inom IKT, 5G, IoT, big data och intelligenta transportsystem.

Minister Rehn deltar på onsdagen även i ett seminarium där finländskt kunnande och aktuella finländska projekt inom arktisk marinindustri presenteras. Senare under eftermiddagen träffar han närings-, handels- och industriministeriets ledning och Aiko Shimajiri, som är den japanska regeringens minister med ansvar för oceanpolitik och territoriala frågor (inkl. arktiska frågor) och statssekreterare för rymdpolitik. I torsdagens program ingår även ett möte med landinfrastruktur- och trafikministeriets vice minister Yamamoto.

Torsdagen den 19 maj träffar Rehn bolaget Mitsubishi Heavy Industries verkställande direktör Shunichi Miyanaga för att diskutera nya utmaningar inom byggande av kryssningsfartyg, såsom arktiskt kunnande, sakernas internet och digitaliseringen samt de finländska företagens lösningar på dessa utmaningar.

På torsdagen öppnar minister Rehn även ett företagsseminarium om kunnande inom området mode och lifestyle där japanska företag får möjlighet att bekanta sig med finländska företag och de möjligheter som dessa kan erbjuda.

Torsdagen avslutas med en middag som ordnas av minister Rehn och en organisation av japanska företagsledare. Alla som ingår i den finländska företagsdelegationen deltar i middagen. Vid middagen kommer man bl.a. att diskutera de finländska företagens erfarenheter av den japanska företagskulturen.

I den företagsdelegation som besöker Japan deltar följande bolag eller sammanslutningar: Arctia Ltd., BaseN Corporation, Biancaneve Oy, Comptel Communications, Confidex Ltd., Finnair Plc, Finnish Textile & Fashion, Foreca Ltd., Gemmi Oy, Golla Oy, ICEYE, Ivana Helsinki, Karmiini Oy, Koy Fastighets Ab Söderkulla Affärscentrum/Soderkulla Mall Inc., Link Motion, Linkker Oy, Nokia Corporation, ONAR Studios Ltd, Oy Turo Tailor Ab, Photonics Finland, Pomarfin Oy, Premix Oy, Profur, Resolute HQ Inc., Symbio, Tekes, The Qt Company, Wirepas Oy, VTT, Wärtsilä Corporation och Youredi Ltd.

ANM:s pressmeddelande (13.5.2016) om minister Rehns besök i Sydkorea

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Mari Hakkarainen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 434 4933