Näringsminister Rehn: Sysselsättningen på Åbovarvet är tryggad för fem år framåt

Arbets- och näringsministeriet 15.6.2015 14.23
Pressmeddelande

Kryssningsrederiet Carnival Corporation och varvet Meyer Werft har i dag offentliggjort ett avtal som innebär att rederiet beställer två kryssningsfartyg av Meyer Werfts Åbovarv. Sysselsättningseffekterna av dessa beställningar uppgår uppskattningsvis till 17 000 årsverken. Beställningarna tryggar Åbovarvets orderstock fram till år 2020.

- Beställningarnas grad av inhemskt ursprung är cirka 80 procent. De stora beställningarna tryggar sysselsättningen för varvet och den finländska marinindustrins underleverantörsnätverk för flera år framåt. Beställningarna ger både varvet och underleverantörerna en möjlighet att växa och vidareutveckla sin kompetens av världsklass, konstaterar näringsminister Olli Rehn med glädje.

Beaktansvärt i beställningen är också att världens största kryssningsrederi Carnival åter blir kund hos Åbovarvet och den finländska marinindustrin. Detta visar att det finska varvet och den finska marinindustrin innehar ledande teknisk kompetens av världsklass i fråga om att bygga kryssningsfartyg av kvalitet. I synnerhet framträder den finländska cleantech-kompetensen, eftersom det i fartygen installeras dubbelbränslemotorer som använder miljövänlig kondenserad naturgas (LNG) som huvudbränsle.

- Carnivals beställningar är också ett tecken på att ägararrangemangen vid Åbovarvet, där den finska staten spelade en viktig roll, har lyckats. Cleantech-kompetensen hos den finländska marinindustrin är av världsklass, eftersom det bl.a. för första gången finns LNG-drivna maskinerier i denna storleksklass i de nu beställda kryssningsfartygen, konstaterar Rehn.

- Även Finnvera har en central roll när det gäller att ordna projektfinansiering, vilket har gjort det lättare att få beställningen till Åbovarvet, påpekar Rehn.

Carnival Corporation och Meyer Werft offentliggjorde tidigare i våras ett samarbetsavtal värt flera miljarder euro om en beställning av fyra stora (180 000 bruttoton/fartyg) kryssningsfartyg. Två av fartygen ska byggas i Åbo.

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Petri Peltonen, ANM, tfn 029 506 3662
näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 029 50 47165