NTM-centraler får 20 miljoner för utvecklingsprojekt i områden med strukturomvandlingar

Arbets- och näringsministeriet 7.5.2015 13.58
Pressmeddelande

Regeringen beviljade NTM-centralerna 20 miljoner euro för områden med akuta strukturomvandlingsproblem, speciellt för sådana utvecklingsprojekt i små eller medelstora företag (SMF-företag) som skapar nya jobb. Pengarna är avsedda för sådana NTM-centraler inom vars region det finns områden som statsrådet gett status som område med akuta strukturomvandlingsproblem, dvs. NTM-centralerna i Tavastland, i Mellersta Finland och i Norra Österbotten.

Det beslutades att 9,6 miljoner euro av anslaget fördelas till NTM-centralen i Norra Österbotten, 8,9 miljoner euro till NTM-centralen i Mellersta Finland och 1,5 miljoner euro till NTM-centralen i Tavastland.

- Utöver den ekonomiska recessionen genomgår Finland en omfattande strukturomvandling. Handlingsmodellen för plötsliga strukturomvandlingar tillsammans med omställningsskyddet har under den gångna regeringsperioden i betydande grad främjat anpassningen till omvälvningen, påpekar arbetsminister Lauri Ihalainen.

- De pengar som nu fördelas är en avsevärd satsning på områden med strukturomvandlingar. Finansiering riktas till sådana projekt i SMF-företag som främjar sysselsättningen och förnyelsen i områden med strukturomvandlingar, berättar Ihalainen.

Områden som statsrådet gett status som område med akuta strukturomvandlingsproblem är Kimitoöns kommun, Uleåborgsregionen, Saloregionen samt Raseborgsregionen, Kajanaregionen och Lovisaregionen till utgången av 2015 samt Viitasaari stad och Pihtipudas kommun och Raumoregionen till utgången av 2016. 

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Sirpa Hautala, ANM, tfn 029 506 3684