Prognos: Sysselsättningen förbättras redan i år

Arbets- och näringsministeriet 3.5.2016 9.00
Pressmeddelande
Sysselsättningsgraden stiger redan i år till 68,3 procent och nästa år till 68,8 procent.  År 2015 var sysselsättningsgraden 68,1 procent. Positiva tecken syns i synnerhet inom byggverksamhet. Ökningen av arbetslösheten avstannar, men däremot ökar antalet långtidsarbetslösa.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 3 maj 2016. I prognosen granskas bl.a. utvecklingen av sysselsättningen och arbetskraften från år 2015 till år 2017.

Långtidsarbetslöshet höjer arbetslösheten

Fastän den ekonomiska tillväxten är svag, räcker den enligt prognosen för att stoppa ökningen av arbetslösheten. Sysselsättningen förbättras främst inom byggbranschen, där sysselsättningen ökar med cirka 6 000-7 000 personer åren 2016 och 2017. Efterfrågan på ar-betskraft ökar med13 000 personer år 2017.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som utan avbrott varit arbetslösa arbetssökande i över 12 månader, har ökat med cirka 20 procent inom ett år. Ökningen av arbetslösheten beror även för närvarande på att arbetslöshetsperioderna blivit längre. I fjol fanns det fler unga bland de långtidsarbetslösa än tidigare.

Vid arbets- och näringsbyrån fanns år 2015 fler lediga jobb än ett år tidigare. De lediga jobben tillsätts dock långsammare, vilket tyder på matchningsproblem. Det råder brist på arbetskraft i yrken inom social- och hälsovården samt i olika försäljningsjobb.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos publiceras två gånger om året. Utgångspunkten för arbetsmarknadsprognosen är finansministeriets nyaste konjunkturprognos.

Den kortskiktiga arbetsmarknadsprognosen kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem-analyyseja


Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Johanna Alatalo, ANM, tfn 050 396 0324