Prognos: En allt större del av de arbetslösa är långtidsarbetslösa

Arbets- och näringsministeriet 26.10.2015 9.05
Pressmeddelande
År 2015 är sysselsättningsutvecklingen negativ eller ligger nära noll inom alla huvudnäringsgrenar. Arbetslöshetsgraden kommer att stiga och arbetslösheten att förlängas under innevarande år och nästa år. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 26 oktober 2015.

Under 2015 sjunker sysselsättningsgraden till 68,1 procent, medan arbetslöshetsgraden stiger till 9,5 procent.

- Arbetslöshetsgraden kommer att stiga från prognosen i våras, eftersom ökningen av sysselsättningen inom servicesektorn har on avtagit. Den ekonomiska tillväxten räcker knappast till för att öka sysselsättningen ännu år 2016, säger konsultative tjänstemannen Johanna Alatalo, som ansvarar för sammanställandet av prognosen.

År 2016 syns en liten ökning av sysselsättningen inom byggverksamhet och tjänster, men det räcker inte in någon större grad till för att öka den totala sysselsättningen.

Antalet arbetslösa arbetssökande kommer att stiga till en rekordnivå under detta millennium. Enligt prognosen finns det i genomsnitt 355 000 arbetslösa arbetssökande år 2015 och cirka 370 000 år 2016. Långtidsarbetslösheten ökar tydligt. År 2015 finns det cirka 110 000 långtidsarbetslösa och år 2016 cirka 130 000.

- En allt större del av de arbetslösa är långtidsarbetslösa Långtidsarbetslösheten är inte längre ett problem för enbart äldre och lågutbildade, utan har utbrett sig även till befolk-ningsgrupper som tidigare var ganska väl skyddade mot långtidsarbetslöshet, säger Alatalo.

Mängden befolkning i arbetsför ålder har fortsatt att öka och ökar samtidigt utbudet av ar-betskraft. Speciellt personer som är äldre än 60 år stannar kvar på arbetsmarknaden längre än tidigare. Samma trend fortsätter även nästa år. Asylsökande som fått uppehållstillstånd kommer att öka utbudet av arbetskraft en aning under år 2016. Redan nu är migrationen on central faktor som upprätthåller befolkningsökningen och utbudet av arbetskraft i de yngre åldersklasserna.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos publiceras två gånger om året. Ut-gångspunkten för arbetsmarknadsprognosen är finansministeriets nyaste konjunkturprognos.

Den kortskiktiga arbetsmarknadsprognosen

Ytterligare upplysningar: konsultative tjänstemannen Johanna Alatalo, ANM, tfn 050 396 0324