Efsi-finansiering bör utnyttjas effektivt i finländska investeringar

Arbets- och näringsministeriet 6.10.2015 9.00
Pressmeddelande
- Finland behöver investeringar och investeringarna företag som utvecklar projektidéer och genomför dem i Finland. Jag ser det som viktigt att vi effektivt utnyttjar även Europeiska fonden för strategiska investeringar och finansieringsmöjlig­heter från andra EU-källor för att få igång investeringar och få fart på tillväxten, konstaterade näringsminister Olli Rehn den 6 oktober 2015 i Helsingfors.

Rehn talade vid en tillställning där Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) presenterades. På plats fanns över 200 representanter för företag och olika organisationer. Jan Vapaavuori, vice generaldirektör vid Europeiska investeringsbanken, berättade om dess roll i finansieringen. Tillställningen öppnades av statsminister Juha Sipilä.

- Jag utmanar oss alla att lyfta ribban i all verksamhet som syftar till att få fart på investeringarna. Som en åtgärd för att öka investeringarna bör Finland försöka hitta nationella objekt där Efsi-finansiering kan användas för att påskynda den ekonomiska tillväxten. Jag vill särskilt ge er följande två utmaningar i samband med detta: 1) Att öka överbryggningsfinansieringen för företag och finansieringen för referens- och pilotanläggningar med hjälp av medel från Efsi, och 2) att påskynda offentliga investeringar i infrastruktur med hjälp av nya typer av finansieringsmodeller där Efsi-finansiering ingår, konstaterade statsminister Sipilä i sitt öppningsanförande.

EU inrättade fonden för att få fart på investeringarna i Europa. Efsi är en del av investeringsplanen för Europa, vars mål är att öka de privata investeringarna, påskynda den ekonomiska tillväxten och öka sysselsättningen. Målet är att få igång investeringar till ett värde av 315 miljarder euro före 2020.

Syftet är att förbättra den europeiska investeringsmiljön genom att förenkla lagstiftningen på alla nivåer och öka volymen av den finansiering som beviljas av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). I synnerhet för riskfyllda projekt med lång återbetalningstid har det inte gått att få kapital i det nuvarande ekonomiska läget.

- Investeringsnivån i Europa är nu 15 % lägre än före finanskrisen. Efsi är ett slags botemedel mot denna investeringsanemi, men det är endast ett temporärt botemedel. Tidtabellen är knapp, eftersom finansieringsansökningarna ska lämnas före sommaren 2019 och avtalen undertecknas före sommaren 2020, konstaterar Rehn.

- Här i Finland måste vi se och använda de möjligheter fonden ger på ett effektivt sätt. Efsi kan inte utnyttjas för alla projekt, men vi måste sträva efter att få ut så stor nytta som möjligt av fonden under de närmaste åren. Det är också viktigt att investeringarna riktas till innovativa projekt som förnyar ekonomin, betonade Rehn.

- Vi har en hel del investeringsprojekt som ligger på planeringsborden, men som bromsas av olika osäkerhetsfaktorer. Bioekonomin kan ge Finland en roll som föregångare i hela Europa. Av bioraffinaderiprojekten har bioproduktsanläggningen i Äänekoski redan fått ett positivt beslut om finansiering från Efsi.

- Det måste investeras kraftigare i innovativa företag och lösningar. Den digitala marknaden utvecklas snabbt och t.ex. 5G-tekniken öppnar upp för otaliga nya tillämpningsmöjligheter. Under de närmaste åren riktas en hel del medel till investeringar i energiproduktion och energidistribution. Att kombinera privat och offentlig finansiering i större utsträckning och på mer innovativa sätt vid byggande av infrastruktur är prioriteringar inom den fortsatta utvecklingen, sa minister Rehn.

Efsi erbjuder inte bidrag utan motprestation, och fonden går inte ensam in och finansierar ett projekt. Syftet med Efsi är att med hjälp av garantier, lån och kapitalplaceringsfonder främja tillgången till finansiering för högriskprojekt. 

Den finansiering som möjliggörs av Efsi kanaliseras till projekten via Europeiska investeringsbanken (EIB) och dess förmedlande­ organisationer. Huvudsakliga förmedlare av finansiering eller projektsamarbete i Finland är Finnvera, Tekes och Finlands Industriinvestering. Även banker, andra finansieringsorganisationer och t.ex. fonder kan bli förmedlande organisationer och investeringsplattformer.

Finlands rådgivning om Efsi-investering finns på adressen www.esir.fi (på finska). Det finns också en rådgivnings­telefon som kan nås på numret 09 6803 5683 vardagar kl. 10-15. E-postadressen till rådgivningstjänsten är esir-investointineuvonta(at)inspira.fi.  Investeringsrådgivningen fungerar under ANM:s ledning och genomförs i samarbete med företaget Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Ytterligare information:
handelsråd Pekka Lindroos; ANM, tfn 029 506 3597
näringsministerns specialmedarbetare Hannu Väänänen, tfn 050 410 4909