EU ger drygt fem miljoner euro för planering av gasledningen mellan Finland och Estland

Arbets- och näringsministeriet 2.12.2015 10.12
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har beviljat bolagen Baltic Connector Oy och Elering Gaas As 5,4 miljoner euro för planering av en gasledning mellan Finland och Estland. Regeringens finanspolitiska ministerutskott fattade tisdagen den 1 december 2015 beslut om fortsättning av processen och komplettering av ansökningen.

Kommissionens beslut att bevilja fem miljoner euro i stöd för projektet ger en klar signal om att projektet för byggande av en gasledning mellan Finland och Estland kan ta ett steg framåt. Om projektet genomförs förbättrar det Finlands försörjningsberedskap och bidrar till att öppna gasmarknaden, vilket ligger i konsumenternas intresse, säger näringsminister Olli Rehn.

Baltic Connector Oy, som ägs av finska staten, och det estländska bolaget Elering Gaas As lämnade i oktober 2015 en gemensam ansökan om investeringsstöd för förbindelseledningen Balticconnector till Europeiska unionens kommission. Bolagen beslutade att dra tillbaka sin ansökan om investeringsstöd som hade lämnats in i oktober för precisering av projektplanen. Bytet av den finländska projektpromotorn från Gasum till Baltic Connector Oy, vilket skedde endast några dagar innan ansökningen lämnades in, påverkade för sin del projekthelheten och planeringsarbetet.

Förbindelseledningen Balticconnector bidrar till uppnåendet av EU:s mål för energiunionen, särskilt i fråga om den inre marknaden för gas samt genom att den minskar beroendet av en enda leveranskälla.

Kommissionen har konstaterat att Baltic Connector Oy är en trovärdig aktör som är kapabel att klara av de ekonomiska och tekniska förpliktelser som är förenade med projektet. Kommissionen beviljade den 30 november 2015 Baltic Connector Oy och Elering Gaas As 5,4 miljoner euro för planering av projektet. Av detta belopp utgör den andel av stödet som överförs till Baltic Connector Oy, som ägs av finska staten, 4,65 miljoner euro. Tack vare det beviljade stödet kan planeringen av projektet fortsätta. En ansökan om investeringsstöd för projektet ska lämnas in vid nästa ansökningsomgång.

Ytterligare upplysningar:
industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 4620788

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 3458490