EU:s arbets- och socialministrar diskuterar asylsökande

Arbets- och näringsministeriet 2.10.2015 8.52
Pressmeddelande

EU:s arbets- coh socialministrar samlas i Luxemburg den 5 oktober 2015. Ministrarna diskuterar integrationen av asylsökande på arbetsmarknaden, hanteringen av långtidsarbetslösheten och kvinnors ställning i börsbolags förvaltning. Finlands representant på mötet är justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Asylsökande som en del av arbetskraften är temat för ministrarnas lunchdiskussion. Finland betonar att de asylsökandes kunnande bör kartläggas redan i samband med inresan för att de snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Regeringen håller för närvarande på och utreder hur integrationen och sysselsättningen av invandrare kan effektiviseras.

Ministrarna kommer att behandla EU-kommissionens initiativ om hanteringen av långtidsarbetslösheten. I enlighet med rekommendationen ska sysselsättande åtgärder vidtas innan en person har varit arbetslös i 1,5 år. Finland stöder initiativet och betonar vikten av att förebygga långtidsarbetslöshet.

Förslag om stärkande av kvinnors ställning i börsbolag

Ministrarna strävar också efter att finna en gemensam syn på andelen kvinnor i förvaltningen av börsbolag. Enligt ett förslag till direktiv ska andelen kvinnor i de största börsbolagens styrelser eller förvaltningsråd vara 20-25 procent. Finland stöder förslaget, eftersom det förbättrar kvinnors ställning i ledningsuppgifter. I Finland föranleder direktivet inga ändringar, eftersom Finland redan uppfyller miniminivån.

Dessutom håller euroländernas arbets- och socialministrar för första gången ett eget möte. Vid mötet dryftas om det finns anledning för euroområdets arbets- och socialministrar att även i fortsättningen ha egna möten. Finland förhåller sig skeptiskt till detta, eftersom de sociala problemen berör alla EU-länder.

Ytterligare information:

Liisa Heinonen, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4131

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, JM, tfn 029 515 0220 (kvinnor i börsbolags förvaltning)