Fennovoimas kompletterande utredning har kommit in till ministeriet

Arbets- och näringsministeriet 6.7.2015 16.10
Pressmeddelande

Fennovoima Ab lämnade ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverk den 30 juni 2015. Arbets- och näringsministeriet bad i anslutning till ansökan Fennovoima om en kompletterande utredning om hur det faktiska ägandet realiseras i bolaget. Den kompletterande utredningen kom in till ministeriet i dag. Fennovoimas kompletterande utredning är inte offentlig.

Ministeriet fortsätter att utreda ärendet utifrån det inkomna materialet och kommer att informera om frågan, när utredningen har slutförts.

Ytterligare upplysningar:
informatör Mikko Myller, ANM, tfn 050 396 0074