Överutbud på grafiska designers och multimediadesigners

Arbets- och näringsministeriet 14.10.2015 11.33
Pressmeddelande

Enligt arbets- och näringsministeriets färskaste yrkesbarometer (oktober, 3/2015) ökar överutbudet på arbetskraft fortfarande. I fråga om de yrken som granskades bedöms att det finns överutbud i 70 yrken, när det i juni fanns 66 sådana yrken. Det finns knappt några förändringar i listan över de 15 vanligaste yrkena med brist eller överutbud på arbetskraft.

Som tidigare, finns det mest överutbud i yrkena kontorssekreterare, ledningsassistenter, specialister inom reklam och marknadsföring samt skräddare, sömmerskor och körsnärer. Det förutspås att det kommer att finnas mycket överutbud på grafiska designers och multimediadesigners i synnerhet i Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Mellersta Finland, Övre Savolax och Karelen.

Det uppskattas att det inom den närmaste framtiden kommer att råda stor brist på överläkare och specialistläkare, fast det i somras inte förutspåddes stor brist på arbetskraft i något yrke. Bara i Birkaland och Norra Österbotten är arbetsmarknaden för läkare i balans. Vid arbets- och näringsbyråerna bedöms att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka även för många andra yrken inom social- och hälsovården, bland annat för specialister inom socialarbete samt handledare och rådgivare inom socialsektorn.

Bristen på arbetskraft gäller förutom social- och hälsovården även försäljningsarbete, speciellt försäljningsrepresentanter samt försäljare vid telefon- och kundservicecentrer.

Under de senaste åren har det funnits överutbud i många yrken inom industrin, men det ser ut som om trenden vänt. Det förutspås brist på svetsare i Nyland, Egentliga Finland, Mellersta Finland, Norra Österbotten och Kajanaland. Arbetsmarknaden för verkstadsmekaniker varierar mellan regionerna - i en del av landet finns det överutbud på verkstadsmekaniker, medan det råder brist på dem i Tavastland, Södra Österbotten och Norra Savolax. 

I barometern, som ges ut tre gånger om året, bedöms utvecklingsutsikterna för 200 yrken, utsikterna för tillgången på arbetskraft samt den regionala situationen under det kommande halvåret. Prognosen i den nyaste barometern baserar sig på situationen vid månadsskiftet september-oktober. De senaste bedömningarna i yrkesbarometern finns tillgängliga i sin helhet på adressen www.ammattibarometri.fi.


Työvoiman kysyntä ja tarjonta eri ammateissa, lokakuu 2015

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Mika Tuomaala, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8450