Ansökningstiden inleds: Understöd till organisationer för hjälp till invandrare att integrera sig

Arbets- och näringsministeriet 16.11.2015 14.00
Pressmeddelande

Organisationer kan ansöka om statsunderstöd hos arbets- och näringsministeriet för verksamhet som stöder invandrares möjligheter att integrera sig. För understöd står cirka 800 000 euro till buds. Ansökningstiden, som är fyra veckor, inleds den 16 november 2015.

Syftet är att genom organisations- och frivilligverksamhet stöda dem som anländer som asylsökande och flyktingar när de integrerar sig.  Organisationerna erbjuder ett viktigt stöd för integreringen vid sidan av myndighetsåtgärderna. Deras arbete är särskilt viktigt i de områden där det finns mottagningscentraler och där antalet invandrare är stort eller ökar snabbt.

Understöd kan beviljas etablerade, riksomfattande organisationer som stöder invandrare i deras integrering. Den verksamhet som får stöd ska riktas till koordineringen av frivilligverksamhet eller till stärkandet av kompetensen hos de föreningar som är verksamma på det lokala planet.

Understödet utvecklar de lokala organisationerna

Med det understöd de får kan de riksomfattande organisationerna stöda lokala föreningar t.ex. genom att hjälpa dem att få igång frivilligverksamheten, stärka deras kompetens eller bredda deras verksamhet. Organisationerna kan också använda understödet för att koordinera den regionala eller lokala frivilligverksamheten.

De lokala organisationernas verksamhet kan t.ex. utveckla invandrarnas språkkunskaper, stöda sysselsättning eller utbildning, ge information om det finska samhället eller utveckla vardagsfärdigheterna. Också sådan verksamhet som förhindrar diskriminering och rasism kan finansieras.

Det bedöms att ett rekordantal asylsökande, cirka 30 000, kommer att anlända till Finland i år. Av dem som söker asyl kommer troligtvis 10 000 - 15 000 att bosätta sig i Finland.

Ytterligare upplysningar och ansökningsblanketter finns på adressen www.tem.fi/sv/arbete/integration_av_invandrare/organisationsstod ovh www.integration.fi/organisationsstod

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo, ANM, tfn 029 504 7688

specialsakkunnig Varpu Taarna, ANM, tfn 029 504 8243