Heidi Fagerholm ny ordförande för Tekes direktion

Arbets- och näringsministeriet 14.1.2016 13.25
Pressmeddelande
Statsrådet beslutade den 14 januari 2016 om ändringar i direktionen för Innovationsfinansieringsverket Tekes för den återstående mandatperioden 1.2.2016-30.6.2017.

Statsrådet beviljade den nuvarande ordföranden, Kai Öistämö, avsked och förordnade den nuvarande direktionsmedlemmen, forsknings-, utvecklings- och teknologidirektör Heidi Fagerholm, Kemira Abp, till ny ordförande. Fagerholm har varit medlem i direktionen sedan juli 2011.

Samtidigt utnämndes direktör Juha Ala-Mursula, Business Oulu, till medlem i direktionen.

Utöver Fagerholm och Ala-Mursula består Tekes direktion av överdirektör Taina Susiluoto från arbets- och näringsministeriet, som är vice ordförande, och av direktionsmedlemmarna Partner Timo Ahopelto, Lifeline Venture Oy, forskningsdirektör Aki Kangasharju, Nordea Finland, verkställande direktör Eero Pekkola, Oilon Oy, och professor LIisa Välikangas, Aalto-universitetet.

Direktionen beslutar om de allmänna linjerna för Tekes verksamhet och om vittsyftande och principiellt viktiga frågor. Direktionen beslutar dessutom om beviljande av finansiering för projekt där Tekes finansieringsandel överskrider 3 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Petri Peltonen, TEM, tfn. 050 62663

konsultative tjänstemannen Anne Rothovius, TEM, tfn 029 506 3532