355 400 arbetslösa arbetssökande i februari

Arbets- och näringsministeriet 24.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 355 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 31 600 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 900 fler än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 45 900. I januari-februari avslutades i genomsnitt 60,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 9,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 102 500, vilket är 16 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 131 100, dvs. 10 800 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

De preliminära uppgifterna om kommande permitteringar har minskat

I slutet av februari fanns det i hela landet 44 400 permitterade, vilket är 3 900 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 34 800, vilket är 2 800 fler än i februari i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 4 700 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 9 800 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 4 500 från januari till februari.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 56 000 nya lediga jobb, dvs. 2 300 fler än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 101 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 1 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari deltog 125 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 13 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,6 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 268 000, vilket var 27 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,1 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna:

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2013-04-04_men_002_sv.html

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html