340 900 arbetslösa arbetssökande i april

Arbets- och näringsministeriet 24.5.2016 9.00
Pressmeddelande
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av april sammanlagt 340 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 400 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 500 fler än i april i fjol, dvs. sammanlagt 42 900. I januari-april avslutades i genomsnitt 59,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 121 200, vilket är 17 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 128 900, dvs. 2 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade tydligt

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 60 200 nya lediga jobb, dvs. 16 600 fler än i april i fjol. Allt som allt fanns det i april 107 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 700 fler än för ett år sedan.

I slutet av april fanns det i hela landet 35 300 permitterade, vilket är 2 100 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 24 400, vilket är 3 700 färre än i april i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 2 900 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 100 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade också med 1 100 från mars till april.

I slutet av april deltog 125 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 800 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 7 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,9 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 264 000, vilket är 16 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,8 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt
Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi/sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden