Försörjningsberedskapsrådet tillsatt

Arbets- och näringsministeriet 25.6.2015 13.00
Pressmeddelande

Regeringen tillsatte den 23 juni 2015 försörjningsberedskapsrådet för perioden 1.7.2015-30.6.2018. Försörjningsberedskapsrådet har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna, följa försörjningsberedskapens tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag till försörjningsberedskapsåtgärder.

Försörjningsberedskapsrådet består av företrädare för både den privata och den offentliga sektorn. De sektorer som är viktiga från försörjningsberedskapssynpunkt är representerade i rådet genom företrädare för näringslivet.

Rådet har följande sammansättning:

Ordförande: Bergsrådet Ole Johansson

Vice ordförande: Ambassadör Jari Gustafsson, utrikesministeriet (fr. o.m. 1.10.2015 kanslichef vid arbets- och näringsministeriet)

Medlemmar:

Understatssekreterare Matti Anttonen, utrikesministeriet

Tredje ordförande i direktionen Markus Eerola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)

Generaldirektör Taavi Heikkilä, SOK

Head of Group Marketing, Sales and Customer Service Staffan Herlin, Finnlines Abp

Styrelseledamot Seppo Honkapohja, Finlands Bank

Verkställande direktör Pertti Huusko, Insta Group Oy

Verkställande direktör Jyri Häkämies, Finlands Näringsliv EK

Avdelningschef Linnea Johansson, Ålands landskapsregering

Generaldirektör Kari Jordan, Metsä Group

Krigsekonomichef Raimo Jyväsjärvi, Huvudstaben

Överdirektör Marja Karvonen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta

Direktör Ritva Laine, Finlands Kommunförbund

Verkställande direktör Johanna Lamminen, Gasum Oy

Verkställande direktör Timo Lappalainen, Orion Abp

Statssekreterare Paula Lehtomäki, statsrådets kansli

Verkställande direktör Iiro Lehtonen, Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Verkställande direktör Matti Lievonen, Neste Oil Abp

Ordförande Lauri Lyly, Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC)

Verkställande direktör Veli-Matti Mattila, Elisa Abp

Kanslichef Päivi Nerg, inrikesministeriet

Direktör Päivi Pelkonen, Finansbranschens centralförbund

Verkställande direktör Jukka Ruusunen, Fingrid Abp

Kanslichef Arto Räty, försvarsministeriet

Kanslichef Päivi Sillanaukee, social- och hälsovårdsministeriet

Med försörjningsberedskap avses förmåga att upprätthålla sådana ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens existensmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet samt försvarets materiella förutsättningar vid allvarliga störningar och i undantagsförhållanden.

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Pekka Timonen, ANM, tfn 029 506 0060

handelsrådet Tomi Lounema, ANM, tfn 029 506 2697