Innovationspolitik kan främja invandrares sysselsättning och ekonomins dragkraft

Arbets- och näringsministeriet 12.5.2015 9.00
Pressmeddelande

Invandrares deltagande i innovationsverksamhet stärker Finlands konkurrenskraft och stödjer tillväxtföretags internationalisering. För många invandrare ger innovationsverksamheten också en väg att komma in på arbetsmarknaden.

Detta konstateras i en rapport som kompetenscentrumet för integrationsfrämjande i anslutning till arbets- och näringsministeriet publicerade den 12 maj 2015. Rapportens utgångspunkt är att erbjuda ett nytt perspektiv på migrations- och integrationspolitiken, som oftast granskas främst som social-, sysselsättnings- och utbildningspolitiska utmaningar.

Ur ett näringspolitiskt perspektiv är invandrare en resurs som ökar Finlands konkurrenskraft och välfärd. Tillvaratagandet av kompetensen hos invandrare kan förbättras bland annat genom olika deltaktiggörande metoder, såsom företagargemenskaper, acceleratorverksamhet samt olika företagarnätverk och företagarorganisationer.  

- Exempelvis startup-verksamheten erbjuder enorma tillväxtmöjligheter. I många startup-acceleratorer är hälften av dem som deltar i företagarverksamheten invandrare. Genom att stödja åtgärder som kombinerar migrationspolitik och innovationsverksamhet kan Finland i högre grad dra nytta av den delaktiggörande innovationsverksamheten och kompetensen hos invandrare, konstaterar kanslichef Erkki Virtanen vidarbets- och näringsministeriet.

Rapporten Migrationspolitiken i innovationsekonomin - Internationell migration, invandrare och innovationspolitik finns tillgänglig på adressen www.tem.fi/julkaisut samt www.integration.fi.

Ytterligare upplysningar:
utvecklingschef Annika Forsander, kompetenscentrumet för integrationsfrämjande, ANM, tfn 029 506 0206