Jami N. Arvola utnämnd till specialmedarbetare till minister Lindström

9.10.2017 10.00
Pressmeddelande

Politices magister Jami N. Arvola, 34, har utnämnts till ny specialmedarbetare till arbetsminister Jari Lindström. Arvola svarar i ministerns stab för integrationsfrågor, konkurrens- och konsumentfrågor samt frågor som gäller teknisk säkerhet.

Arvola tillträder uppgiften som arbetsministerns specialmedarbetare måndagen den 9 oktober 2017. Tidigare har han arbetat som politisk rådgivare (Policy Advisor) i gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR) i Europaparlamentet.

Som ministerns andra specialmedarbetare fortsätter Juha Halttunen. Till hans ansvarsområde i ministerns stab hör arbetslivslagstiftning och tillväxttjänstreformen.

Ytterligare upplysningar:

Arbetsministerns specialmedarbetare Jami N. Arvola, tfn 050 4471 255
Arbetsministerns specialmedarbetare Juha Halttunen, tfn 050 574 0236