Kanslichef Gustafsson på Team Finland-resa till Brasilien

Arbets- och näringsministeriet 5.10.2015 9.15
Pressmeddelande

En finländsk företagsdelegation gör en exportfrämjande resa till Brasilien den 4-9 oktober 2015 under ledning av arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson. I Brasilien träffar delegationen representanter för lokala företag, organisationer och myndigheter i tre städer, São Paulo, Brasília och Rio de Janeiro.

I delegationen ingår cirka 30 representanter för 18 företag och olika organisationer. Företagen representerar aktörer inom bioenergibranschen, återvinning av avfall, smarta elnät samt hamn- och havsindustribranschen. I delegationen ingår också representanter för universitet, Tekes, Finnvera, Finpro och Finnfund (en lista över företagen finns i slutet av pressmeddelandet).

Målet med resan är att öka handeln mellan Finland och Brasilien och hitta nya samarbetspartner i synnerhet inom cleantech och havs- och logistikbranscherna. Resan främjar också affärsverksamhet som finländska företag redan har i Brasilien.

Man har även som mål att stärka Finlands rykte i Brasilien som ett innovativt land inom utbildning, högteknologi och kunnande och som en stabil investeringsmiljö med snabb tillgång till såväl EU-ländernas marknad som den asiatiska marknaden.

Brasilien går för närvarande igenom en djup ekonomisk kris. Landets ekonomi kommer i år att krympa med nästan tre procent. Inflationen ligger redan på nästan 10 procent och den påskyndas dessutom av att den brasilianska realen har blivit svagare. Valutan har förlorat 30 % av sitt värde under de senaste tre månaderna. Statens ekonomiska underskott har vuxit till 9 procent. Som en följd av den negativa spiralen har S&P sänkt Brasiliens kreditbetyg till skräpklass.

Brasiliens exportindustri har samtidigt blivit lönsammare som en följd av devalvering, och industrin går mer och mer över till inhemska bränslen, vilket gör att det kommer att fattas beslut om betydande investeringar inom de branscher som hör till finländarnas styrkor, såsom bioenergi och energiåtervinning av avfall. Brasilien är även en stor infrastrukturmarknad, där det kommer att göras betydande privata investeringar i smarta elnät, hamnar och flygfält.  Brasilien ordnar också sommar-OS i Rio de Janeiro den 5-21 augusti 2016, vilket samtidigt blir de första olympiska spelen i Syd-Amerika.

I resans företagsdelegation deltar: Almaco Group Oy, Andritz Brasil Ltd, BMH Technology Oy, Cross Wrap Oy, Eera Oy, Ensto Utily Networks, Enviroburners Ab, Envor Protech Oy, Ferroplan Oy, Oy Hacklin Logistics Ltd, Luvata Hts Do Brasil, Neste, Oilon Oy, Saalasti Ab, St1 Biofuels Ab, Vaisala Oyj, Wirepas Oy och Wärtsilä.

Ytterligare information:

Mari Hakkarainen, överinspektör, ANM, tfn 050 433 4933

Janne Peltola, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 396 0142