Fria öppettider för affärer

Arbets- och näringsministeriet 22.10.2015 13.15
Pressmeddelande
Regeringen föreslår den 22 oktober 2015 att lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger upphävs. Till följd av detta får detaljhandelsbutiker och frisersalonger fritt välja sina öppettider. Ändringen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ett undantag utgörs av rätten för småföretagare som är verksamma i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer att hålla sin affär stängd en dag i veckan. Denna bestämmelse överförs till lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Bestämmelserna om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger är svårtydiga och komplicerade. Den tillåtna öppettiden är beroende på bland annat butikens verksamhetsområde, de sålda produkterna, butikens läge, butiksytan, klocktiden och kalendermånaden. Ett stort antal undantag, såsom 15 kyrkliga eller andra högtidsdagar per år, gör saken ännu mer komplicerad och gör det svårare att bedöma när tjänster inom detaljhandeln får finnas tillgängliga.

De nuvarande bestämmelserna har lett till att vissa former av handeln favoriseras. Detta är inte motiverat ur perspektivet för konkurrensneutralitet och likabehandling. De nuvarande begränsningarna försätter affärer av olika typer och storlekar i en ojämlik ställning. I och med reformen slopas också skyldigheten för detaljhandelsbutikerna och företagarna inom hårvårdsbranschen att ansöka om dispens.

Förslaget syftar till att näringsidkare friare än tidigare själva ska kunna bestämma när de håller öppet.  Reformen är således ett exempel på sådan möjliggörande reglering som inte baserar sig på lagstiftarens befallningar och förbud, utan en flexibel handlingsmodell som främjar näringslivet och företagandet. Reformen förbättrar den traditionella handelns konkurrenskraft i förhållande till näthandeln. Reformen bedöms öka beredskapen för företag inom handeln att erbjuda nuvarande anställda mer arbetstimmar och att anställa nya personer på heltid eller deltid. Samtidigt förbättras konsumenternas möjligheter att besöka butikerna när det passar dem.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Sari Alho, ANM, tfn 029 504 9007