Ge din lösning på hur sysselsättningen kan förbättras

Arbets- och näringsministeriet 8.2.2016 9.00
Pressmeddelande

Har du eller någon i din bakgrundsorganisation ett förslag till försök genom vilket arbetsgivare lättare kunde anställa arbetslösa eller arbetslösa lättare kunde få arbete eller bli företagare? Hur skulle du t.ex. utveckla olika tjänster och stöd? Berätta din idé senast den 29 februari 2016.

Idéerna samlas in för en utredning som görs av Maria Kaisa Aula. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström gav i januari Aula i uppgift att kartlägga olika aktörers åsikter om nya sätt att minska arbetslösheten. Hon ska också sålla fram de bästa försöksförslagen, som sedan kommer att behandlas av regeringen.

Du kan svara på enkäten på adressen https://digiumenterprise.com/answer/?sid=1392046&chk=ZHK2C6HP

Fram för olika aktörers idéer

Frivilligorganisationer, företagare, arbetsmarknadsorganisationer, läroanstalter, regionala aktörer, kommuner, forskare och andra sakkunniga inom området har mycket kunskap och erfarenhet om att låta utföra arbete, att ta emot arbete och att sysselsätta sig själv.

- Det finns arbete här i landet, men hindren för att sysselsätta andra och att få arbete måste undanröjas. Jag vill uppmuntra olika aktörer att berätta om sina idéer. En central fråga är hur t.ex. de arbetskraftspolitiska åtgärderna, socialservicen, rehabiliteringen, utbildningen, de näringspolitiska åtgärderna, beskattningen, den sociala tryggheten och de integrationsfrämjande åtgärderna tillsammans kunde fungera bättre än för närvarande för att minska arbetslösheten, säger Maria Kaisa Aula.

Högre sysselsättning med hjälp av försök

Genom försöken söker man lösningar i synnerhet för hur man kunde förbättra sysselsättningsmöjligheterna för personer med svag ställning på arbetsmarknaden, dvs. unga, invandrare, partiellt arbetsföra, långtidsarbetslösa och äldre. Behovet av nya verksamhetsmodeller gäller också utbildade och akademiska arbetslösa. Dessutom behövs nya lösningar för att sänka tröskeln för att sysselsätta sig själv.

- Regeringen vill genom utredningen främja en försökskultur i Finland. Genom försök kan man testa modeller som modigt utmanar de gamla handlingssätten. Försöken kan ske på lokal, regional eller nationell nivå. Tidsbestämda försök stöds genom undersökning och bedömning. Lokala lösningar som visar sig fungera kan man ta lärdom av även i större utsträckning, säger Aula.

Utredningen blir klar den 22 mars, och därefter fattar regeringen beslut om eventuella försök som ska inledas. Det går också att sända sitt förslag via e-post till adressen tyollisyyskokeilut.aula(at)tem.fi. Mer information om utredningen finns på adressen www.tem.fi/sysselsattningsforsok  

Ytterligare upplysningar:

Maria Kaisa Aula, utredningsperson för sysselsättningsförsöken, tfn 050 530 9697