Överdirektörer för tre NTM-centraler utnämndes

Arbets- och näringsministeriet 25.2.2016 13.20
Pressmeddelande
Regeringen har utnämnt överdirektörer för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Mellersta Finland, Satakunta och Birkaland. Uppgifterna är tidsbegränsade och gäller högst fem år.

Följande personer har utnämnts till överdirektör:

direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland Pasi Patrikainen, för tiden 1.3.2016-31.12.2020

direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta Marja Karvonen, för tiden 1.3.2016-31.12.2020

direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland Leena Vestala, för tiden 1.5.2016-31.12.2020.

NTM-centralerna sköter statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter i regionerna. Överdirektören för en NTM-central ansvarar för att centralens verksamhet leder till resultat och att centralens gemensamma resultatmål uppnås.

NTM-centralerna tillhör arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Centralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet också av flera andra ministerier och statliga ämbetsverk.

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Pihlman, industriråd, ANM, tfn 029 504 9208