Tillsynen över konsumenttjänsters säkerhet förstatligas

Arbets- och näringsministeriet 17.12.2015 13.15
Pressmeddelande
Republikens president stadfäste den 17 december 2015 en ändring av konsumentsäkerhetslagen genom vilken den kommunala tillsynen över konsumenttjänsters säkerhet förstatligas och koncentreras till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Även regionförvaltningsverkens uppgift att styra konsumentsäkerhetstillsynen upphör. Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2016.

I kommunerna har konsumentsäkerhetstillsynen varit en liten del av miljö- och hälsoskyddet och personalresurserna för tillsynen har minskat ytterligare under de senaste åren. De kommunala tjänsteinnehavarna har haft bara lite uppgifter inom konsumentsäkerhetstillsynen och då har inte heller kunnandet i konsumentsäkerhetstillsynen utvecklats på det önskade sättet i kommunerna. Vid Tukes utvecklas tillsynen mot en mer helhetsbetonad granskning av säkerheten och säkerhetsledningssystemen.

Dessutom slopas skyldigheten för vissa nya verksamhetsutövare som tillhandahåller konsumenttjänster att anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds. Sådana tjänster är bland annat lekplatser, nöjesparker och olika programtjänster. Anmälningsskyldigheten har bara gällt nya tjänsteleverantörer som inlett sin verksamhet efter lagändringen 2012. Årligen har det bara gjorts ett par hundra anmälningar i hela landet.

Ändringarna påverkar inte principen att det primära ansvaret för varors och tjänsters säkerhet hör till verksamhetsutövaren (tillverkaren, importören, säljaren eller tjänsteleverantören).

Ytterligare upplysningar:
äldre regeringssekreteraren Laura Holkko, ANM, tfn 029 50 60092