Utlåtandena om lagpaketet som förbättrar företagens konkurrenskraft har publicerats

Arbets- och näringsministeriet 10.12.2015 9.17
Pressmeddelande
Inom utsatt tid lämnades sammanlagt 35 utlåtanden om lagpaketet som förbättrar företagens konkurrenskraft. Remisstiden för lagpaketet gick ut den 9 december 2015.

Beredningen fortsätter nu så att man går igenom utlåtandena. Regeringen har för avsikt att lämna lagförslagen till riksdagen i februari 2016.

Alla utlåtanden kan läsas i statsrådets projektregister på adressen http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=16408. De inkomna utlåtandena finns i fliken "asiakirjat".  

Det är sannolikt att en del utlåtanden lämnas in efter den utsatta tiden. Remisstiden för land-skapet Åland har förlängts på grund av att översättningen av texterna dröjde.

Mer information om lagutkastet finns i ett meddelande som publicerades 11.11.2015: http://www.tem.fi/sv/arbete/meddelanden_arbetet?89507_m=119255

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Tarja Kröger, ANM, tfn 029 504 8937