337 700 arbetslösa arbetssökande i oktober

Arbets- och näringsministeriet 24.11.2015 9.00
Pressmeddelande
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av oktober sammanlagt 337 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 17 800 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 000 fler än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 43 400. I januari-oktober avslutades i genomsnitt 62,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 113 100, vilket är 19 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 126 600, dvs. 6 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 36 300 nya lediga jobb, dvs. 2 100 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 65 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 2 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 32 200 permitterade, vilket är 200 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 22 400, vilket är 1 200 färre än i oktober i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 4 800 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 6 600 färre än för ett år sedan. Från september till oktober minskade antalet framtida permitteringar med 1 200.

I slutet av oktober deltog 120 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 9 200 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 29 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 234 000, vilket är 14 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,7 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.


Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt:
Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden